Donate Now

14.4 Million Raised in KPSIAJ Telethon 2019

The 5th Annual Telethon of Khoja (Pirhai) Shia Isna Asheri Jamaat was held on 18th of May 2019. 14.4 Million Raised in KPSIAJ Telethon 2019. [to be continued]

×